مجتمع صنعتی پارس آلیاژ البرز

۵۰ ۲۰ ۵۹ ۲۲ - ۰۲۱
۱۹ ۱۵ ۵۹ ۲۲ - ۰۲۱
info@paaico.com
ایران ، تهران ، خیابان پاسداران ، میدان احتشامیه ، خیابان نیستان ۷ ، پلاک ۱۹ ، واحد ۱۰

 
نام
پست الکترونیک
 
سایت
تلفن
پیام شما